PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2022 – DILIXENCIA DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Nº 2, PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, SE PROCEDE, NA LICITACIÓN DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE XOGO PARA A “DOTACIÓN DE PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PÚLIDO E PARQUE TORRADO”.

XUÑO 2022 – DILIXENCIA DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Nº 2, PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, SE PROCEDE, NA LICITACIÓN DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE XOGO PARA A “DOTACIÓN DE PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PÚLIDO E PARQUE TORRADO”.

No día de hoxe, 6 de xuño de 2022, reuníuse a Unidade Técnica de Contratación, co obxecto de dar conta do informe-valoración do técnico municipal ás ofertas presentadas no procedemento de contratación tramitado para o subministro e instalación de elementos de xogo para a “DOTACIÓN DE PARQUES INFANTÍS: PARQUE CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E PARQUE TORRADO” e formular proposta de adxudicación, se procede, estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA Nº 2

En Cambados, 6 de xuño de 2022. Servizo de Contratación.