PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2022 – Resoluc. aprob. lista definitiva e data/horario celebrac. probas creac. lista reserva limpador/a dependencias municipais

ABRIL 2022 – Resoluc. aprob. lista definitiva e data/horario celebrac. probas creac. lista reserva limpador/a dependencias municipais

Expediente 767/2021

 

Vista a Resolución da Alcaldía do 24.02.2021, pola que se aprobaron as Bases para a configuración dunha lista de reserva para o nomeamento temporal de funcionarios interinos integrados na escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza / posto de limpador/a (convocatoria públicada no BOP nº 48 de 11.03.2021).

 

Visto que mediante Resolución da Alcaldía do 07.04.2022 (Decreto núm. 2022-0438) aprobouse a lista provisional coas persoas admitidas e excluídas na que se determinaba a composición do tribunal cualificador e a data, hora de comezo e lugar para a celebración da proba práctica.

 

Visto que durante o prazo de tres días hábiles concedido aos efectos de emenda do defecto que motivou a exclusión/omisión non se presentou ningunha, en cumprimento do disposto na base terceira do referido proceso selectivo, por medio da presente

 

RESOLVO:

 

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para configuración dunha lista de reserva para o nomeamento temporal de funcionarios/as interinos/as integrados na escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza/posto de limpador/a, integrada polas persoas que se indican a continuación:

 

APELIDOS E NOME Estado
1 ABAL MORRAZO, ELVIRA Admitida
2 ACOSTA SOTOMAYOR, AURORA GRACIELA Admitida
3 ALFARO VERA, CARMEN MILAGROS Admitida
4 ARAGUNDE TRAPOTE, AITON Admitido
5 ARRANZ ASENJO, MIRIAM Admitida
6 BALIÑAS RODIÑO, MARIA ISABEL Admitida
7 BEA MIGUEZ, JOSEFA Admitida
8 BEMPOSTA BLANCO, ANA BELÉN Admitida
9 CACABELOS DE CASTRO, ALEJANDRA ELISABETH Admitida
10 CACABELOS RIAL, FRANCISCO JAVIER Admitido
11 CANEDA PRADO, NOA Admitida
12 CASTRO BLANCO, LUIS ÁNGEL Admitido
13 CASTRO OUBIÑA, BEGOÑA Admitida
14 CASTRO RIAL, ADRIANA Admitida
15 CASTRO VÁZQUEZ, CÉSAR RODRIGO Admitido
16 CASTRO VÁZQUEZ, M. ISABEL Admitida
17 COSTA VÁZQUEZ, HELENA Admitida
18 CUSTODIA DELLA PORTA, IVÁN Admitido
19 DÍAZ RIAL, MANUELA Admitida
20 DIESTE REY, ENRIQUE Admitido
21 DOCE LORENZO, ANA CRISTINA Admitido
22 DURÁN DURÁN, PATRICIA Admitido
23 FALCÓN OUBIÑA, MÓNICA Admitido
24 FILGUEIRA CAMBA, VALERIA Admitida
25 FUENTES PÉREZ, BENEDICTA Admitida
26 GALIÑANES OUBIÑA, JAVIER Admitido
27 GARCÍA LÓPEZ, AMPARO Admitido
28 GARCÍA SANTAMARINA, RAMONA Admitido
29 GÓMEZ AGUIRRE, ESTHER HORTENCIA Admitida
30 GONZÁLEZ CONSTANTINO, ROSINA MARÍA Admitida
31 HERMIDA RODRÍGUEZ, M. MERCEDES Admitida
32 IGLESIAS FERRÍN, M. MONTSERRAT Admitida
33 LAYA SERANTES, MARÍA DEL ROSARIO Excluída1
34 LODEIRO CANCELA, M. JOSEFA Admitida
35 LÓPEZ CACABELOS, JENNIFER Admitida
36 LÓPEZ CARBALLA, ISIDRO Admitido
37 MARTÍNEZ DOZO, JOSÉ FRANCISCO Admitido
38 MEIS BRAÑAS, EVA Admitida
39 MEIS RODIÑO, M. JOSEFA Admitida
40 MOLARES POSADA, JOSÉ ÁNGEL Admitido
41 MONTERO VERDUGO, ALEJANDRA Admitida
42 MOREIRA FERVENZA, BEATRIZ Admitida
43 NOYA FERNÁNDEZ, MARY CRUZ Admitida
44 NÚÑEZ OTERO, M. DEL CARMEN Admitida
45 NÚÑEZ OTERO, M. EVA Admitida
46 ORTIZ MEJÍA, KARINA DORIBEL Admitida
47 OUBIÑA REBOEIRAS, JOSÉ BENITO Admitido
48 OUTEDA COEJO, M. DOLORES Admitida
49 PAN CASAS, DANIEL Admitido
50 PAULET ARENAZAS, YDA MARLENE Admitida
51 PÉREZ DOMÍNGUEZ, ANA MARÍA Admitida
52 PÉREZ OTERO, CRISTINA Admitida
53 PÉREZ QUINTELA, MARÍA Admitida
54 PORTAS CORES, RAMONA Admitida
55 POMBO VARELA, PATRICIA Admitida
56 REY MORGADE, M. DEL PILAR Admitida
57 REY SABARÍS, MARÍA DEL CARMEN Admitida
58 RODRÍGUEZ FRAGUAS, MARÍA DOLORES Admitida
59 RODRÍGUEZ PIÑEIRO, MARÍA CELIA Admitida
60 ROMERO MEIS, NATIVIDAD Admitida
61 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER Admitido
62 SERANTES DIZ, SHEILA Admitida
63 SERRANO VIDAL, ÁNGELA MARÍA Admitida
64 SILVA ACIPRESTE, HANNA KAROLINE Excluída2
65 SOMOZA NÚÑEZ, MARÍA DEL CARMEN Admitida
66 SOMOZA SERANTES, FÁTIMA Admitida
67 SOUTULLO LORES, ROSA MARÍA Admitida
68 STEFAN, ADRIANA ROXANA Admitida
69 STEVANOVICH PÉREZ, ALEXANDER Admitida
70 TIRADO GONZÁLEZ, ROSA MARÍA Admitida
71 TORRES CALVO, NOELIA Admitida
72 TRIGO SOMOZA, M. MARTA Admitida
73 USEROS FERNÁNDEZ, ROBERTO Admitido
74 VALCARCEL CALVIÑO, ELSA MARÍA Excluida1
75 VÁZQUEZ PÉREZ, ANDRÉS Admitido
76 VÁZQUEZ TRAPOTE, ADRIANA Admitida
77 VIDAL DAPORTA, MÓNICA Admitida
78 VILAS ABAL, M. MERCEDES Admitida

 

SEGUNDO.- Convocar aos aspirantes para a realización da proba práctica que terá lugar o luns, día 25 de abril de 2022, na “Nave de obras e servizos municipais” sita no Barrio Santa Mariña de Cambados,  de acordo coa seguinte orde de actuación:

https://www.google.es/maps/@42.510801,-8.8078101,56m/data=!3m1!1e3

Os/as aspirantes deberán dispoñer do seu documento de identificación persoal así como vir provistos de máscara en atención ás medidas de prevención da crise sanitaria da Covid-19.

 

9:30 horas
ABAL MORRAZO, ELVIRA

ACOSTA SOTOMAYOR, AURORA GRACIELA

ALFARO VERA, CARMEN MILAGROS

ARAGUNDE TRAPOTE, AITON

ARRANZ ASENJO, MIRIAM

BALIÑAS RODIÑO, MARIA ISABEL

BEA MIGUEZ, JOSEFA

BEMPOSTA BLANCO, ANA BELÉN

CACABELOS DE CASTRO, ALEJANDRA ELISABETH

CACABELOS RIAL, FRANCISCO JAVIER

 

10:30 horas
CANEDA PRADO, NOA

CASTRO BLANCO, LUIS ÁNGEL

CASTRO OUBIÑA, BEGOÑA

CASTRO RIAL, ADRIANA

CASTRO VÁZQUEZ, CÉSAR RODRIGO

CASTRO VÁZQUEZ, M. ISABEL

COSTA VÁZQUEZ, HELENA

CUSTODIA DELLA PORTA, IVÁN

DÍAZ RIAL, MANUELA

DIESTE REY, ENRIQUE

 

11:30 horas
DOCE LORENZO, ANA CRISTINA

DURÁN DURÁN, PATRICIA

FALCÓN OUBIÑA, MÓNICA

FILGUEIRA CAMBA, VALERIA

FUENTES PÉREZ, BENEDICTA

GALIÑANES OUBIÑA, JAVIER

GARCÍA LÓPEZ, AMPARO

GARCÍA SANTAMARINA, RAMONA

GÓMEZ AGUIRRE, ESTHER HORTENCIA

GONZÁLEZ CONSTANTINO, ROSINA MARÍA

 

12:30 horas
HERMIDA RODRÍGUEZ, M. MERCEDES

IGLESIAS FERRÍN, M. MONTSERRAT

LODEIRO CANCELA, M. JOSEFA

LÓPEZ CACABELOS, JENNIFER

LÓPEZ CARBALLA, ISIDRO

MARTÍNEZ DOZO, JOSÉ FRANCISCO

MEIS BRAÑAS, EVA

MEIS RODIÑO, M. JOSEFA

MOLARES POSADA, JOSÉ ÁNGEL

 

13:30 horas
MONTERO VERDUGO, ALEJANDRA

MOREIRA FERVENZA, BEATRIZ

NOYA FERNÁNDEZ, MARY CRUZ

NÚÑEZ OTERO, M. DEL CARMEN

NÚÑEZ OTERO, M. EVA

ORTIZ MEJÍA, KARINA DORIBEL

OUBIÑA REBOEIRAS, JOSÉ BENITO

OUTEDA COEJO, M. DOLORES

PAN CASAS, DANIEL

 

16:30 horas
PAULET ARENAZAS, YDA MARLENE

PÉREZ DOMÍNGUEZ, ANA MARÍA

PÉREZ OTERO, CRISTINA

PÉREZ QUINTELA, MARÍA

PORTAS CORES, RAMONA

POMBO VARELA, PATRICIA

REY MORGADE, M. DEL PILAR

REY SABARÍS, MARÍA DEL CARMEN

RODRÍGUEZ FRAGUAS, MARÍA DOLORES

 

17:30 horas
RODRÍGUEZ PIÑEIRO, MARÍA CELIA

ROMERO MEIS, NATIVIDAD

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER

SERANTES DIZ, SHEILA

SERRANO VIDAL, ÁNGELA MARÍA

SOMOZA NÚÑEZ, MARÍA DEL CARMEN

SOMOZA SERANTES, FÁTIMA

SOUTULLO LORES, ROSA MARÍA

STEFAN, ADRIANA ROXANA

 

18:30 horas
STEVANOVICH PÉREZ, ALEXANDER

TIRADO GONZÁLEZ, ROSA MARÍA

TORRES CALVO, NOELIA

TRIGO SOMOZA, M. MARTA

USEROS FERNÁNDEZ, ROBERTO

VÁZQUEZ PÉREZ, ANDRÉS

VÁZQUEZ TRAPOTE, ADRIANA

VIDAL DAPORTA, MÓNICA

VILAS ABAL, M. MERCEDES

 

 

TERCEIRO.- Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.

LISTA DEFINITIVA ADMIT._EXCLUID. LIMPADOR_A – DECRETO 2022-0464