PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2022 – Proceso selectivo creación lista reserva limpador/a dependencias municipais – Aprobación lista provisional admitidos/as e excluidos/as, tribunal e data celebración probas

ABRIL 2022 – Proceso selectivo creación lista reserva limpador/a dependencias municipais – Aprobación lista provisional admitidos/as e excluidos/as, tribunal e data celebración probas

Expediente 767/2021
Vista a Resolución da Alcaldía do 24.02.2021, pola que se aprobaron as Bases para a configuración dunha lista de reserva para o nomeamento temporal de funcionarios interinos integrados na escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza / posto de limpador/a (convocatoria públicada no BOP nº 48 de 11.03.2021).
Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes, en cumprimento do disposto na base terceira do referido proceso selectivo, por medio da presente
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Prestar aprobación á lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para configuración dunha lista de reserva para o nomeamento temporal de funcionarios interinos integrados na escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza / posto de limpador/a, integrada polas persoas que se indican a continuación:

APELIDOS E NOME Admitida/Excluida
1 ABAL MORRAZO, ELVIRA Admitida
2 ACOSTA SOTOMAYOR, AURORA GRACIELA Admitida
3 ALFARO VERA, CARMEN MILAGROS Admitida
4 ARAGUNDE TRAPOTE, AITON Admitido
5 ARRANZ ASENJO, MIRIAM Admitida
6 BALIÑAS RODIÑO, MARIA ISABEL Admitida
7 BEA MIGUEZ, JOSEFA Admitida
8 BEMPOSTA BLANCO, ANA BELÉN Admitida
9 CACABELOS DE CASTRO, ALEJANDRA ELISABETH Admitida
10 CACABELOS RIAL, FRANCISCO JAVIER Admitido
11 CANEDA PRADO, NOA Admitida
12 CASTRO BLANCO, LUIS ÁNGEL Admitido
13 CASTRO OUBIÑA, BEGOÑA Admitida
14 CASTRO RIAL, ADRIANA Admitida
15 CASTRO VÁZQUEZ, CÉSAR RODRIGO Admitido
16 CASTRO VÁZQUEZ, M. ISABEL Admitida
17 COSTA VÁZQUEZ, HELENA Admitida
18 CUSTODIA DELLA PORTA, IVÁN Admitido
19 DÍAZ RIAL, MANUELA Admitida
20 DIESTE REY, ENRIQUE Admitido
21 DOCE LORENZO, ANA CRISTINA Admitido
22 DURÁN DURÁN, PATRICIA Admitido
23 FALCÓN OUBIÑA, MÓNICA Admitido
24 FILGUEIRA CAMBA, VALERIA Admitida
25 FUENTES PÉREZ, BENEDICTA Admitida
26 GALIÑANES OUBIÑA, JAVIER Admitido
27 GARCÍA LÓPEZ, AMPARO Admitido
28 GARCÍA SANTAMARINA, RAMONA Admitido
29 GÓMEZ AGUIRRE, ESTHER HORTENCIA Admitida
30 GONZÁLEZ CONSTANTINO, ROSINA MARÍA Admitida
31 HERMIDA RODRÍGUEZ, M. MERCEDES Admitida
32 IGLESIAS FERRÍN, M. MONTSERRAT Admitida
33 LAYA SERANTES, MARÍA DEL ROSARIO Excluída1
34 LODEIRO CANCELA, M. JOSEFA Admitida
35 LÓPEZ CACABELOS, JENNIFER Admitida
36 LÓPEZ CARBALLA, ISIDRO Admitido
37 MARTÍNEZ DOZO, JOSÉ FRANCISCO Admitido
38 MEIS BRAÑAS, EVA Admitida
39 MEIS RODIÑO, M. JOSEFA Admitida
40 MOLARES POSADA, JOSÉ ÁNGEL Admitido
41 MONTERO VERDUGO, ALEJANDRA Admitida
42 MOREIRA FERVENZA, BEATRIZ Admitida
43 NOYA FERNÁNDEZ, MARY CRUZ Admitida
44 NÚÑEZ OTERO, M. DEL CARMEN Admitida
45 NÚÑEZ OTERO, M. EVA Admitida
46 ORTIZ MEJÍA, KARINA DORIBEL Admitida
47 OUBIÑA REBOEIRAS, JOSÉ BENITO Admitido
48 OUTEDA COEJO, M. DOLORES Admitida
49 PAN CASAS, DANIEL Admitido
50 PAULET ARENAZAS, YDA MARLENE Admitida
51 PÉREZ DOMÍNGUEZ, ANA MARÍA Admitida
52 PÉREZ OTERO, CRISTINA Admitida
53 PÉREZ QUINTELA, MARÍA Admitida
54 PORTAS CORES, RAMONA Admitida
55 POMBO VARELA, PATRICIA Admitida
56 REY MORGADE, M. DEL PILAR Admitida
57 REY SABARÍS, MARÍA DEL CARMEN Admitida
58 RODRÍGUEZ FRAGUAS, MARÍA DOLORES Admitida
59 RODRÍGUEZ PIÑEIRO, MARÍA CELIA Admitida
60 ROMERO MEIS, NATIVIDAD Admitida
61 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER Admitido
62 SERANTES DIZ, SHEILA Admitida
63 SERRANO VIDAL, ÁNGELA MARÍA Admitida
64 SILVA ACIPRESTE, HANNA KAROLINE Excluída2
65 SOMOZA NÚÑEZ, MARÍA DEL CARMEN Admitida
66 SOMOZA SERANTES, FÁTIMA Admitida
67 SOUTULLO LORES, ROSA MARÍA Admitida
68 STEFAN, ADRIANA ROXANA Admitida
69 STEVANOVICH PÉREZ, ALEXANDER Admitida
70 TIRADO GONZÁLEZ, ROSA MARÍA Admitida
71 TORRES CALVO, NOELIA Admitida
72 TRIGO SOMOZA, M. MARTA Admitida
73 USEROS FERNÁNDEZ, ROBERTO Admitido
74 VALCARCEL CALVIÑO, ELSA MARÍA Excluida1
75 VÁZQUEZ PÉREZ, ANDRÉS Admitido
76 VÁZQUEZ TRAPOTE, ADRIANA Admitida
77 VIDAL DAPORTA, MÓNICA Admitida
78 VILAS ABAL, M. MERCEDES Admitida
Causas de exclusión:
1 Non presentar a solicitude dentro do prazo establecido (DEZ DÍAS NATURAIS contados a partir do seguinte á publicación do anuncio no B.O.P.)
2 Non ter ingresado na conta da Tesourería do Concello de Cambados, durante o prazo de presentación de instancias, o importe en concepto de dereitos de examen.

 lista provisional e fixación de tribunal e data celebr. probas