PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2022 – DILIXENCIA APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS PARA A CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE SUBSTITUCIÓN SEGUNDO TRÁMO TUBERÍA SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO 2021015229 PC2021

MARZO 2022 – DILIXENCIA APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS PARA A CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE SUBSTITUCIÓN SEGUNDO TRÁMO TUBERÍA SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO 2021015229 PC2021

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia de apertura das ofertas económicas para a contratación menor das obras de “SUBSTITUCIÓN DO SEGUNDO TRAMO DA TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO“, obras incluídas no Plan Concellos 2021 da Excma. Deputación Provincial.

DILIXENCIA APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS SUBSTITUCIÓN SEGUNDO TRÁMO TUBERÍA SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO

En Cambados, a 29 de marzo de 2022.
Servizo de Contratación,