PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3, 30/03/2022, PARA DAR CONTA DAS SUBSANACIÓNS EFECTUADAS, XUSTIFICACIÓN DA BAIXA DESPROPORCIONADA E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE XESTORÍA LABORAL AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

MARZO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3, 30/03/2022, PARA DAR CONTA DAS SUBSANACIÓNS EFECTUADAS, XUSTIFICACIÓN DA BAIXA DESPROPORCIONADA E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE XESTORÍA LABORAL AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, da sesión celebrada o día 30/03/2022, para dar conta das subsanacións efectuadas, xustificación da baixa desproporcionada e, se procede, formular proposta de adxudicación do contrato do servizo de “XESTORÍA LABORAL” ao órgano de contratación.

ACTA MESA CONTRATACIÓN DAR CONTA SUBSANACIÓNS EFECTUADAS, XUSTIFICACIÓN BAIXA DESPROPROCIONADA, VALORACIÓNS E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN 

En Cambados, a 30 de marzo de 2022.
Servizo de Contratación.