PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2022 – Anuncio resultados selección Plan Concellos Liña 3 emprego

MARZO 2022 – Anuncio resultados selección Plan Concellos Liña 3 emprego

ANUNCIO

Fanse públicas as puntuacións dos/as aspirantes aprobadas polo Tribunal Cualificador en sesión celebrada o día 23/03/2022,

 

“…1.- Administrativo/Administrativa (Núm. Prazas: 2)
APELIDOS E NOME CRITERIOS

BASE 7ª

CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
CUMBRAOS CORDO, María 1,00 0,00 1,00
DOMINGUEZ SUAREZ, Laura 0,80 2 2,80
FERNANDEZ VALLES, Viviana 2,00 0,00 2,00
OUBIÑA OUBIÑA, María Isabel 2,30 1,30 3,60
PIÑEIRO CHAVES, María Eudosia 1,00 1,10 2,10
PREGO VÁZQUEZ, María Janette 1,00 1,70 2,70
RODIÑO FRAGA, Carolina 0,60 0,70 1,30
ROJO TELMO, Francisco José 2,50 0,00 2,50

 

2.- Auxiliar de Cultura-Turismo (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME CRITERIOS

BASE 7ª

CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
FARIÑA FERNANDEZ, María Carmen 2,30 2,00 4,30
LOPEZ GONZALEZ, Daniel José 2,40 2,00 4,40
PEREZ CAMBEIRO, Andrea 1,00 0,00 1,00
PIÑEIRO ARAGUNDE, Mª Luisa 2,30 0,40 2,70
VAAMONDE MANEIRO, Pilar 1,00 2,00 3,00

 

3.- Avogado/Avogada (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME CRITERIOS BASE 7ª CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
FREIRE SUAREZ, Eddie 1,00 0,10 1,10
PIÑEIRO MARTINEZ, Oscar 1,00 0,00 1,00
PEREZ DOMINGUEZ, Ana María 2,50 2,00 4,50

 

4.- Técnico/Técnica Medio Ambiente (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME CRITERIOS BASE 7ª CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
DOMÍNGUEZ TORRADO, Silvia 1,00 0,60 1,60
GALIÑANES COSTA, José Manuel 1,00 0,00 1,00
SARRIA PEREA, Elena 1,00 0,00 1,00
VARELA ALVAREZ, Damian 1,00 0,30 1,30
VAZQUEZ FERNANDEZ, Nuria Isabel 2,50 1,40 3,90

 

5.- Arquitecto/Arquitecta Técnico (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME CRITERIOS BASE 7ª CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
CORES HERMIDA, Natalia 1,00 0,30 1,30
TORRADO VENTOSO, Marta 1,50 0,50 2,00

 

6.- Técnico /Técnica de organización (Núm. Prazas: 2)
APELIDOS E NOME CRITERIOS

BASE 7ª

CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
FILGUEIRA GOMEZ, Carlos 1,00 0,00 1,00
LOUREIRO VIÑAS, Valeria 0,00 2,00 2,00
MOSQUERA MASCATO, Rut 0,80 0,00 0,80
NUÑEZ MOSTEIRO, Regina 0,00 2,00 2,00
OUBIÑA LOIS, Daniel 0,50 0,00 0,50

 

7.- Grao /Diplomado Maxisterio (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME CRITERIOS

BASE 7ª

CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
FALCON VILAR, María Teresa 1,50 1,00 2,50
GIL DE LA PUENTE, Virginia 1,50 0,20 1,70
MARTINEZ REY, Oscar 2,30 0,00 2,30
PEREZ CAMBEIRO, Andrea 1,00 0,60 1,60
PORTAS FARIÑA, Sonia Beatriz 2,50 1,00 3,50

 

8.- Licenciado/Licenciada Grao en Historia (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME CRITERIOS

BASE 7ª

CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
CHAVES OTERO, Antón 1,00 0,00 1,00
FARIÑA FERNANDEZ, María Carmen 2,30 1,80 4,10

 

9.- Operario/Operaria Mantemento (Núm. Prazas: 8)
APELIDOS E NOME CRITERIOS

BASE 7ª

CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
ABAL GRAÑA, Ramón 2,50 0,00 2,50
AGRA ARAGUNDE, Rosa María 2,30 0,00 2,30
CARBALLA AREAL, Miguel Angel 2,90 0,00 2,90
CASTRO RIAL, José 0,00 0,00 0,00
FALCON VAZQUEZ, José Benito 2,50 0,00 2,50
MONTERO ARAGUNDE, Alberto 2,50 0,70 3,20
OUBIÑA MOLANES, Marcial 2,50 0.60 3,10
PIÑEIRO PALACIOS, Martín 2,50 0,80 3,30
RODRIGUEZ RESUA, Ramón 2,30 0,00 2,30
SALGUEIRO CACABELOS, María del Carmen 2,25 0,00 2,25

 

10.- Laceiro/Laceira (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME CRITERIOS BASE 7ª CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
SALGUEIRO CACABELOS, María del Carmen 2,25 0,00 2,25
SERRANO VIDAL, Ángela María 2,30 0,00 2,30

 

11.- Limpadores/Limpadoras (Núm. Prazas: 2)
APELIDOS E NOME CRITERIOS

BASE 7ª

CURSOS PUNTUACIÓN TOTAL
LOPEZ ROMERO, Eva Lorena 1,00 0,00 1,00
VIÑAS FALCON, María Angeles. 1,00 0,00 1,00

 

Á vista de todo o actuado, o Tribunal Cualificador, por unanimidade, acordou:

 

1º.- Que se publique anuncio no Taboleiro contendo os resultados das baremacións obtidas polos candidatos/as aos postos convocados; e,

 

2º.- De igual forma o Tribunal Cualificador acordou habilitar un prazo dun día hábil, a contar desde o seguinte á publicación do presente anuncio no taboleiro de anuncios da sede electrónica, para a presentación de reclamacións por parte dos aspirantes en relación aos resultados anteriores coincidente coa data do 24/03/2022.

 

En Cambados. Asinado electronicamente.

Anuncio resultados selección Plan Concellos Liña 3 emprego