PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2022 – Lista provisional admitidos/as e excluidos/as proceso selectivo Plan Concellos – Liña 3

MARZO 2022 – Lista provisional admitidos/as e excluidos/as proceso selectivo Plan Concellos – Liña 3

Vista a Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de pola que se concede a este Concello unha subvención para a contratación de 21 traballadores con cargo ao Plan Concellos 2022 – Liña 3 Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais.
Vista a Resolución da Alcaldía do 11.03.2022 (Decreto núm. 2022-0285) pola que se aprobaron as Bases e convocatoria para contratación de ditos postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial, e unha vez transcorrido o prazo de presentación de solicitudes (Anexos I e II), en cumprimento do disposto na base quinta
RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional de persoas admitidas e excluídas:

ADMINISTRACIÓN XERAL/CULTURA E TURISMO.-
1.- Administrativo/Administrativa (Núm. Prazas: 2)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
CUMBRAOS CORDO, María Admitida
DOMINGUEZ SUAREZ, Laura Admitida
FERNANDEZ VALLES, Viviana Admitida
OUBIÑA OUBINA, María Isabel Admitida
PIÑEIRO CHAVES, María Eudosia Admitida
PREGO VAZQUEZ, María Janette Admitida
RODIÑO FRAGA, Carolina Admitida
ROJO TELMO, Francisco José Admitida

2.- Auxiliar de cultura-turismo (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
FARIÑA FERNANDEZ, María Carmen Admitida
LOPEZ GONZALEZ, Daniel José Admitida
PEREZ CAMBEIRO, Andrea Admitida
VAAMONDE MANEIRO, Pilar Admitida

3.- Avogago/Avogada (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
FREIRE SUAREZ, Eddie Admitida
PIÑEIRO MARTINEZ, Oscar Admitida
PEREZ DOMINGUEZ, Ana María Admitida

4.- Técnico/Técnica Medioambente (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
RODRIGUEZ TORRADO, Silvia Admitida
GALIÑANES COSTA, José Manuel Admitida
SARRIA PEREA, Elena Admitida
VARELA ALVAREZ, Damian Admitida
VAZQUEZ FERNANDEZ, Nuria Isabel Admitida

5.- Arquitecto/Arquitecta Técnico (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
CASTRO FEIJOO, Pablo Excluído (*)
CORES HERMIDA, Natalia Admitida
TORRADO VENTOSO, Marta Admitida
(*) Non cumpre apartado d – sección 4º

6.- Técnico /Técnica de organización (Núm. Prazas: 2)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
FILGUEIRA GOMEZ, Carlos Admitida
LOUREIRO VIÑAS, Valeria Admitida
MOSQUERA MASCATO, Rut Admitida
NUÑEZ MOSTEIRO, Regina Admitida
OUBIÑA LOIS, Daniel Admitida

7.- Grao /Diplomado Maxisterio (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
FALCON VILAR, María Teresa Admitida
GIL DE LA PUENTE, Virginia Admitida
MARTINEZ REY, Oscar Admitido
PEREZ CAMBEIRO, Andrea Admitida
PORTAS FARIÑA, Sonia Beatriz Admitida

8.- Licenciado/Licenciada Grao en Historia (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
CHAVES OTERO, Antón Admitida
FARIÑA FERNANDEZ, María Carmen Admitida

9.- Operario/Operaria Mantemento (Núm. Prazas: 8)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
ABAL GRAÑA, Ramón Admitida
AGRA ARAGUNDE, Rosa María Admitida
CARBALLA AREAL, Miguel Angel Admitida
CASTRO RIAL, José Admitida
FALCON VAZQUEZ, José Benito Admitida
MONTERO ARAGUNDE, Alberto Admitida
OUBIÑA MOLANES, Marcial Admitida
PIÑEIRO PALACIOS, Martín Admitida
RODRIGUEZ RESUA, Ramón Admitida
SALGUEIRO CACABELOS, María del Carmen Admitida

10.- Laceiro/Laceira (Núm. Prazas: 1)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
SALGUEIRO CACABELOS MARIA DE CARMEN Admitida
SERRANO VIDAL ANGELA MARIA Admitida

11.- Limpadores/Limpadoras (Núm. Prazas: 2)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
LOPEZ ROMERO EVA LORENA Admitida
VIÑAS FALCON MARIA ANGELES Admitida

SEGUNDO.- Outorgar como prazo para presentación de emendas/reclamacións por omisión no listado, o día 22 de marzo de 2022. De non presentarse emenda/reclamación dentro do referido prazo a lista provisional elevarase a definitiva.

TERCEIRO.- Designar como membros do Tribunal cualificador:
Presidenta: María J. Parada Portas (Técnica de Persoal)
Vogais: Mª Mercedes Charlin Somoza (Técnica de Xestión)
Ana Fole Pintos (Técnica de Intervención)
Secretaria: María del Mar Mondragón Treviño (Administrativa)
Persoal colaborador:
María Eva Aragunde Chaves – Técnica Asesora (Orientadora Laboral)
Gema Pérez Santos (Administrativa)
O Tribunal Cualificador reunirase o mércores día 23 de marzo de 2022, ás 10:00 horas na Casa Consistorial para avaliación de méritos das persoas aspirantes aos citados postos.

CUARTO.- Ordenar a publicación da presente Resolución na sede electrónica/taboleiro de edictos do concello

DECRETO 2022-0351 [LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS]