PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN 14-03-2022, PARA ADOPCIÓN DE ACORDO EN RELACIÓN COA SOLICITUDE DE PRÓRROGA DO PRAZO DE SUBSANACIÓN INSTADO POLA EMPRESA BARCI, S.L., NO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTORIA LABORAL

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 14/03/2022, para adopción de acordo en relación coa solicitude de prórroga do prazo de subsanación instado pola Empresa Barci, S.L., no expediente de contratación do Servizo de Xestoría Laboral. DESCARGAR ACTA Cambados, 14 de marzo de 2022. Servizo de […]