PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2022 – PLAN CONCELLOS 2022-2023_LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

MARZO 2022 – PLAN CONCELLOS 2022-2023_LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

A Deputación de Pontevedra concedeulle ao Concello de Cambados na súa sesión ordinaria da Xunta de Goberno do 25 de febreiro de 2022, unha subvención con cargo ao PLAN CONCELLOS 2022-2023_LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS, para levar a cabo a contratación de 21 persoas desempregradas que reúnan preferentemente os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 230, do 27 de novembro de 2021).

O contrato é por unha duración de 6 meses a xornada parcial.

A data prevista de inicio é durante este mes de MARZO.

O Concello solicitara os traballadores ao Sevicio Público de Emprego para cubrir os seguintes  postos de traballo, cos código de ocupación e as  titulacións requeridas que se especifican no seguinte cadro:

 

POSTO

 

Xornada: 25 horas /semana

CATEGORIA

CODIGO

OCUPACION

TITULACION

 REQUERIDA

2  Administrativos/Administrativas Administrativo/a  (5) 45001019 FP Superior Rama administrativa
1 Auxiliar de cultura-turismo

Administrativo/a

(5)

37151047

Bacharelato, Certificado de Dinamización e Tempo Libre ou similar

 

 

POSTOS

 

Xornada: 25 horas/semanais

Técnico/a Medioambente: 35 horas semanais

CATEGORIA

CODIGO

OCUPACION

TITULACION

 REQUERIDA

1 Avogado/Avogada .25h semanais Técnico/a (1) 25111040 Licenciatura/Grado en Dereito
1 Técnico/Técnica Medioambente 35 h/semanais Técnico/a (1) 31291189 Licenciatura/ Grao / Diplomatura en Ciencias Ambientais, outras titulación universitarias coa especialidade de Medioambiente.
1 Arquitécto/a Técnico .25h/semanais Técnico/a (2) 24811013 Grao / Diplomatura en Arquitectura Técnica
2Técnicos/Técnicas Organización  25h/semanais Técnico/a (2) 26221036 Grao / Diplomatura en Xestión e Administración Pública
1 Grao/Diplomado Maxisterio Técnico/a (2) 22401012 Grao /Diplomado Maxisterio

1 Licenciado /a Grao en Historia

 

Técnico/a (1) 28221023 Grao/Licenciado Historia/Arquiveiro.

 

POSTOS

 

Xornada 35 horas semanais

 

CATEGORIA

CODIGO

OCUPACION

TITULACION

 REQUERIDA

 8 Operarios/as Mantemento Peón (8) 96011029 Certificado Escolaridade /Graduado en ESO
1 Laceiro/Laceira Peón (1) 58931026 Certificado Escolaridade/Graduado en ESO
2 limpadores/Limpadoras Peón (2) 92101050 Certificado Escolaridade/Graduado en ESO