PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2022 – CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN DE INTERINA TRABALLADOR/A SOCIAL

FEBREIRO 2022 – CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN DE INTERINA TRABALLADOR/A SOCIAL

CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN DE INTERINA TRABALLADOR/A SOCIAL

ANUNCIO

Mediante Resolución da Alcaldía deste Concello aprobáronse as bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección interina de prazas / postos de Traballador/a Social.

O prazo de presentación de solicitudes é de dez días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

As bases póñense a disposición dos interesados/as na Secretaría do Concello de Cambados e no Taboleiro de Anuncios ubicado na sede electrónica da entidade (https://cambados.sedelectronica.gal).

Cambados

(Asinado dixitalmente á marxe)

O Alcalde