PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2022 – DECRETO 2022-0185 S/ REORGANIZACIÓN ÁREAS DE GOBERNO MUNICIPAIS

DECRETO 2022-0185 S/ REORGANIZACIÓN ÁREAS DE GOBERNO MUNICIPAIS Resolución da Alcaldía Expediente 2813/2019 Asunto: Reorganización das áreas de goberno municipais Mediante Resolución da Alcaldía do 08.07.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) adoptouse acordo de delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de concelleiros/as delegados/as. Que posteriormente foron ditadas sucesivas Resolucións de Alcaldía do 12.11.2019, 10.02.2020, […]

FEBREIRO 2022 – CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN DE INTERINA TRABALLADOR/A SOCIAL

CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN DE INTERINA TRABALLADOR/A SOCIAL ANUNCIO Mediante Resolución da Alcaldía deste Concello aprobáronse as bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección interina de prazas / postos de Traballador/a Social. O prazo de presentación de solicitudes é de dez días naturais contados a partir do […]

FEBREIRO 2022 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR DECEMBRO 2021

COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR DECEMBRO 2021 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO […]