PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2022 – Anuncio de convocatoria comisión de servizos posto de auxiliar de alcaldía

FEBREIRO 2022 – Anuncio de convocatoria comisión de servizos posto de auxiliar de alcaldía

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

Mediante Resolución da Alcaldía aprobouse a convocatoria de provisión temporal do posto sinalado no Anexo I mediante comisión de servizos voluntaria. As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo estenderanse no impreso normalizado de solicitude que se adxunta no Anexo II e presentaranse en papel no Rexistro Xeral do Concello de Cambados ou a través do Rexistro electrónico da entidade (https://cambados.sedelectronica.gal/info.0) dentro do prazo de cinco días naturais contados a partir do seguinte a publicación do presente anuncio no Taboleiro de
Edictos do Concello ubicado na sede electrónica da entidade (ata o 01.03.2022).

Anuncio de convocatoria comisión de servizos posto de auxiliar de alcaldía