PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2022 – SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2021/2022

FEBREIRO 2022 – SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2021/2022

N. Expediente 4310/2021
Asunto SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2021/2022

 

 

ANUNCIO

 

Mediante Decreto nº 2021-1706 de data 30/12/2021, adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

 

 

“SEGUNDO. Aprobar as xustificacións das subvencións da “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2021/2022”, de acordo co detalle que figura a continuación, recoñecendo as obrigas con cargo á aplicación orzamentaria 3200.48100:

 

DNI

SUBVENCIÓN

CONCEDIDA

IMPORTE XUTIFICADO

AXUDA ENSINO

IMPORTE XUTIFICADO

AXUDA TRANSPORTE

AXUDA

ENSINO

AXUDA TRANSPORTE
35633458H 110,25€ 0,00€ 110,12€ 0,00€
35633457V 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35671197Z 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35630396S 140,00€ 150,00€ 140,00€ 150,00€
35670509Q 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
78143904R 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35602736R 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35633049T 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
77970129Z 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
35641800B 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
77970130S 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
Y7134720L 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35633901R 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35640319W 150,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€
35602054D 150,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€
35646917E 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35642021W 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
35629857M 110,25€ 0,00€ 110,12€ 0,00€
35629856G 110,25€ 0,00€ 110,12€ 0,00€
35643456B 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35668967S 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
54321097L 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
35631993W 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35600753L 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
*35459149A 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35632289E 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
*53116135G 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
*76872823S 140,00€ 0,00€ 100,00 € 0,00€
35633824Q 140,00€ 0,00€ 129,58€ 0,00€
35481796H 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
35484475Y 140,00€ 150,00€ 140,00€ 150,00€
35491563X 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
35631416T 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35633425P 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35640027D 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35640028X 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35601307K 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35631622E 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35634144Z 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
*35485894E 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35601434X 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35647297B 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
78597768Y 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
78535816Q 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
35633220X 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35629516D 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35629515P 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35632662G 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35601652K 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35642618R 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35601684F 110,25€ 0,00€ 55,12€

0,00€

 

Y7154721C 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35598223L 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35628099H 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
*35480429P 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35633448P 150,00€ 200,00€ 150,00€ 200,00€
35633449D 150,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€
35646272K 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35634826Y 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35598199H 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35601432P 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35641690Q 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
77548381V 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
*76864869L 140,00€ 0,00€ 107,99€ 0,00€
*76864869L 140,00€ 0,00€ 107,83€ 0,00€
35669389T 140,00€ 0,00€ 127,35€ 0,00€
35602975X 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35600250E 140,00€ 200,00€ 116,63€ 200,00€
35646397P 150,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€
35632724C 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35632297F 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35489676D 110,25€ 0,00€ 102,02€ 0,00€
35642068A 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35633780H 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35602633J 140,00€ 0,00€ 139,95€ 0,00€
*76866622R 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35629643K 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35486262E 140,00€ 200,00€ NON XUSTIFICA 200,00€
35601176M 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35644097P 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35640620G 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35643993L 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35643994C 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35602124X 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35602125B 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35645114J 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35644874A 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
*35479106L 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35643048V 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35629338S 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35643135N 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35646444D 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
35488813C 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
35598423N 140,00€ 150,00€ 140,00€ 150,00€
Y6675700X 140,00€ 0,00€ 140,00€

0,00€

 

35627600W 150,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€
35645487H 150,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€
*35473223R 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35633407J 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35642976Z 110,25€ 150,00€ 110,25€ 150,00€
35642977S 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35646514X 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35644527R 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35642281D 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35633582G 150,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€
35669837B 140,00€ 150,00€ 140,00€ 150,00€
77973195K 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35631528C 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35601890Y 140,00€ 0,00€ 140,00€

0,00€

 

35670719L 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35643413Z 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35643305K 140,00€ 0,00€ 122,37€ 0,00€
35668012A 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35647103R 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
77972464A 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35642236X 110,25€ 0,00€ 67,62€ 0,00€
35632241C 110,25€ 0,00€ 97,65€ 0,00€
77548223C 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35671074Y 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35671075F 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35631302R 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35486272D 140,00€ 150,00€ 140,00€ 150,00€
35641586G 150,00€ 0,00€ 141,80€ 0,00€
35599366N 150,00€ 200,00€ 150,00€ 200,00€
35630032L 150,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€
35640300Y 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35670291M 140,00€ 0,00€ 140,00€

0,00€

 

35602693G 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35629935Z 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35640949B 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35646871E 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35646870K 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
*35480594N 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35631299K 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35641938B 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35599918N 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
35599919J 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35630386M 140,00€ 150,00€ 140,00€ 150,00€
35669058Z 140,00€ 0,00€ 133,65€ 0,00€
35488332E 140,00€ 150,00€ 140,00€ 150,00€
35642137A 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35642135R 140,00€ 200,00€ 101,16€ 200,00€
35642136W 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35645525X 140,00€ 0,00€ 26,40€ 0,00€
35643283E 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35629973Y 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
Y7656518Q 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35598190D 140,00€ 0,00€ 134,26€ 0,00€
35643166C 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35643165L 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35627957Z 110,25€ 0,00€ 110,25€ 0,00€
35668844F 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35647749A 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
35491459K 140,00€ 200,00€ 140,00€ 200,00€
35629981Z 140,00€ 0,00€ 82,86€ 0,00€
35643225X 110,25€ 0,00€ 91,57€ 0,00€
Y8188497M 140,00€ 0,00€ 70,00€ 0,00€
35642262J 150,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€
35642523K 140,00€ 0,00€ 137,49€ 0,00€
35642524E 140,00€ 0,00€ 110,08€ 0,00€
35642525T 140,00€ 0,00€ 139,39€ 0,00€
77465250P 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€
77546429C 140,00€ 0,00€ 140,00€ 0,00€

 

35490026Z 140,00€ 200,00€ NON XUSTIFICA NON XUSTIFICA
49404206E 140,00€ 0,00€ NON XUSTIFICA 0,00€
35601610W 110,25€ 0,00€ NON XUSTIFICA 0,00€

 

* DNI do/a Representante legal do/a menor

 

TERCEIRO.- Publicar a presente resolución de acordo co disposto nas Bases.”

 

 

Publícase de acordo coa Disposición Adicional Sétima Primeira (Parágrafo Segundo) da Lei orgánica 3/2018, de 5 de deciembro, de protección de datos personais e garantía dos dereitos dixitais

 

 

De acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das Administracións Públicas contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes contado desde o día seguinte a súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados desde o día seguinte a súa publicación, nos termos recollidos na lexislación vixente.

Non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou non se producira a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENSINO E TRANSPORTE 2021-2022