PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2022 – Nomeamento de funcionarios/as de carreira – OEP 2017/2020

FEBREIRO 2022 – Nomeamento de funcionarios/as de carreira – OEP 2017/2020

Anuncio de nomeamento de funcionarios/as de carreira.

Mediante Resolución da Alcaldía do 04 de febreiro de 2022 nomeáronse funcionarios de carreira deste Concello a:
-Mª del Mar Mondragón Treviño, co NIF 3*4*8*9*
-María Gema Pérez Santos, co NIF *5*4*6*9*
-Manuel Rial Costa, co NIF 3*4*9*2**
-María José Rodríguez de la Torre, co NIF *5*8*8*0*
Para ocupar catro prazas de administrativo/a da escala de administración xeral, subescala administrativa, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna da OEP 2017/2020.
-Alejandro González García co NIF 3*4*0*7**,
Para ocupar unha praza de administrativo/a intervención da escala de administración xeral, subescala administrativa, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna da OEP 2017/2020.
Aos devanditos nomeamentos dáselle publicidade consonte ás Bases do proceso selectivo e da lexislación de función pública vixente.
Cambados, 11 de febreiro de 2022

Anuncio de nomeamento funcionarios_as de carreira