PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2022 – PLENO ORDINARIO DE XANEIRO

XANEIRO 2022 – PLENO ORDINARIO DE XANEIRO

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 27 de xaneiro de 2022 ás 21:00 2ª convocatoria: 31 de xaneiro de 2022 ás 21:00
Lugar SALON DE SESIONS (Adoptaranse as medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19)
SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado.
TERCEIRO. Que se fixe a seguinte orde do día:

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 10/11/2021 e 25/11/2021 (Exptes. PLN/2021/8 e PLN/2021/9)
2. Expediente 5248/2021. Adhesión á proposta de acordo da Asociación de Mexilloeiros San Saturnino de Cambados en relación coa derogación do artigo 13.2 do Decreto 153/2019 relativo á conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas
3. Expediente 1253/2021. Resolución recurso de reposición fronte acordo de resolución da concesión do servizo de tratamento de residuos industriais na plataforma loxística inversa do polígono industrial “Sete Pías”
4. Expediente 2813/2019. Modificación de acordo de dedicación exclusiva da Alcaldía
5. Expediente 2813/2019. Nomeamento de representante da Corporación en órgano colexiado supramunicipal: GDR Salnés
6. Expediente 4963/2021. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode para mellorar a transparencia e a participación democrática
7. Expediente 165/2022. Proposta do Grupo Municipal do PSdeGPSOE para adhesión á iniciativa “Contra o maltrato tolerancia cero ” (Compromiso A3 e Mutua Madrileña)
8. Expediente 245/2022. Proposición interesando da Xunta de Galicia a contratación dunha coidadora a tempo completo na EEI da Pastora
B) Actividade de control
9. Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (Do 23/11/2021 ata o 24/01/2022)
C) Rogos e preguntas

DECRETO 2022-0063 [Decreto da convocatoria]