PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2022 – PLENO ORDINARIO DE XANEIRO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 27 de xaneiro de 2022 ás 21:00 2ª convocatoria: 31 de xaneiro de 2022 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS (Adoptaranse as medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19) SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar […]

XANEIRO 2022 – Anuncio de resultado final do proceso selectivo e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna de dúas vacantes de administrativo/a (OEP/2017)

Anuncio de resultado final do proceso selectivo e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna de dúas vacantes de administrativo/a (OEP/2017) Reunido o Tribunal Cualificador encargado da selección en quenda de promoción interna de dúas prazas vacantes de administrativo/a, comprobouse que a totalidade das aspirantes que superaron os dous primeiros exercicios contan co nivel de […]

XANEIRO 2022 – Anuncio de resultado final do proceso selectivo e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna para funcionarización de dúas vacantes de administrativo/a (OEP/2017)

Reunido o Tribunal Cualificador encargado da selección en quenda de promoción interna para funcionarización de dúas prazas vacantes de administrativo/a, comprobouse que a totalidade dos/as aspirantes que superaron os dous primeiros exercicios contan co nivel de coñecemento de galego esixido pola Base cuarta polo que, en virtude do disposto na Base decimprimeira e cuarta das […]

XANEIRO 2022 – Anuncio resultados e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna para funcionarización praza de administrativo/a / intervención (OEP/2020)

Anuncio resultados e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna para funcionarización praza de administrativo/a / intervención (OEP/2020) Reunido o Tribunal Cualificador encargado da selección en quenda de promoción interna para funcionarización dunha praza vacante de administrativo/a intervención, comprobouse que o aspirante que superou os dous primeiros exercicios conta co nivel de coñecemento de galego […]