PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2022 – Anuncio resultados 2º exercicio prazas promoción interna (OEP/2017 e 2020)

XANEIRO 2022 – Anuncio resultados 2º exercicio prazas promoción interna (OEP/2017 e 2020)

Anuncio resultados 2º exercicio prazas promoción interna (OEP/2017 e 2020)

Unha vez realizado o 2º exercicio do proceso selectivo, os/as aspirantes aprobados/as que superaron o exercicio obteñen as seguintes cualificacións:
a)Dúas prazas de Administrativo/a, pertencentes á escala de Administración Xeral, subescala Administrativa, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda de promoción interna:
NÚMERO APELIDOS E NOME NOTA
1 Mondragón Treviño, Mª del Mar 27
2 Rodríguez de la Torre, Mª José 20
b)Dúas prazas de Administrativo/a, pertencentes á escala de Administración Xeral, subescala Administrativa, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda de promoción interna (funcionarización):
NÚMERO APELIDOS E NOME NOTA
1 Pérez Santos, Mª Gema 26
2 Rial Costa, Manuel 28
c)Unha praza de Administrativo/a Intervención, pertencente á escala de Administración Xeral, subescala Administrativa, mediante o sistema de concurso–oposición, en quenda de promoción interna (funcionarización).
NÚMERO NOTA
1 Gónzález García, Alejandro 30
De igual forma o Tribunal Cualificador acordou habilitar un prazo de tres días hábiles, a contar desde o seguinte á publicación do presente anuncio no taboleiro de anuncios da sede electrónica,
para a presentación de reclamacións por parte dos aspirantes en relación ao resultado anterior.

Anuncio resultados 2º exercicio prazas promoción interna (OEP_2017 e 2020)