PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2022 – PLENO EXTRAORDINARIO 2022

XANEIRO 2022 – PLENO EXTRAORDINARIO 2022

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente
Motivo: «Necesidade de adoptar acordos en relación cos asuntos incluídos na orde do día de acordo coa motivación que acompaña á convocatoria»
Data e hora 1ª convocatoria: 11 de xaneiro de 2022 ás 21:00 2ª convocatoria: 13 de xaneiro de 2022 ás 21:00
Lugar SALON DE SESIONS. Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Ratificación da urxencia da sesión
2. Expediente 5321/2021 Toma de posesión de D. José Luís González Roma como concelleiro da Corporación
3. Expediente 1253/2021 Solicitude de suspensión do acordo de resolución da concesión do servizo de tratamento de residuos industriais na plataforma loxística inversa do polígono industrial “Sete Pías”
4. Expediente 81/2022 Toma de coñecemento da renuncia de Dª Fátima Abal Roma á alcaldía