PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2021 – COBRANZA TAXA LIXO PRAZA 3 TRIMESTRE 2021

COBRANZA TAXA LIXO PRAZA 3 TRIMESTRE 2021 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO […]

DECEMBRO 2021 – COBRANZA TAXA PRAZA 3 TRIMESTRE 2021

COBRANZA TAXA PRAZA 3 TRIMESTRE 2021 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO PRAZA […]

DECEMBRO 2021 – COBRANZA TAXA MERCADO 3 TRIMESTRE 2021

COBRANZA TAXA MERCADO 3 TRIMESTRE 2021 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO […]