PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2021 – ACTA DA MESA CONTRATACIÓN PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á OFERTA INCURSA EN BAIXA DESPROPORCIONADA E DE VALORACIÓN DAS OFERTAS ECONÓMICAS DO LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA

DECEMBRO 2021 – ACTA DA MESA CONTRATACIÓN PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á OFERTA INCURSA EN BAIXA DESPROPORCIONADA E DE VALORACIÓN DAS OFERTAS ECONÓMICAS DO LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, de data 13/12/2021, estendida para dar conta do informe do técnico municipal á oferta incursa en baixa desproporcionada e de valoración das ofertas económicas en relación co “LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA

ACTA MESA CONTRAT URBANISMO 2021-0017