PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2021 – Convocatoria Pleno ordinario

NOVEMBRO 2021 – Convocatoria Pleno ordinario

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 25 de novembro de 2021 ás 21:00 e 2ª convocatoria: 29 de novembro de 2021 ás 21:00
Lugar SALON DE SESIONS (Adoptaranse as medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19)
Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Declaración institucional co motivo do 25-N: Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller
2. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 30/09/2021 (Expte. PLN/2021/7)
3. Expediente 4184/2021. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode interesando a recuperación do servizo nocturno da Polícia Local durante as fins de semana e os festivos.
4. Expediente 4749/2021. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode interesando se doten de servizos básicos varios puntos das Parroquias de Vilariño, Castrelo e Corvillón

B) Actividade de control
5. Dación de conta do informe de Tesourería sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
Terceiro trimestre de 2021.
6. Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (Do 27/09/2021 ata o 22/11/2021)

C) Rogos e preguntas

Decreto da convocatoria