PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS POLOS LICITADORES ÁS OBRAS DE “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” E “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO”

NOVEMBRO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS POLOS LICITADORES ÁS OBRAS DE “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” E “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO”

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, de data 23/11/2021, estendida para dar conta do informe-valoración, emitido polo técnico municipal, ás ofertas presentadas polas empresa que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” e “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO“.

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 23 de novembro de 2021. Servizo de Contratación.