PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS POLOS LICITADORES ÁS OBRAS DE “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” E “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO”

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, de data 23/11/2021, estendida para dar conta do informe-valoración, emitido polo técnico municipal, ás ofertas presentadas polas empresa que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” e “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO“. DESCARGAR ACTA En […]

NOVEMBRO 2021 – ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR OBRAS REHABILITACIÓN LAVADOIRO “O PILÓN”

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1516, de data 19/11/2021, adxudicouse o contrato menor das obras de “REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO O PILÓN”, á empresa “PROMOREYBA, S.L.”, que as executará polo prezo e prazo de execución seguintes: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 8.264,46 8.215,34 21% IVE 1.735,54 1.725,22 Prezo 10.000,00 9.940,56 Baixa 59,44 Prazo de […]

NOVEMBRO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS QUE CONTEÑEN AS OFERTAS PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA E RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratacion, da sesión celebrada o día 18/11/2021, relativa á  apertura dos arquivos electrónicos, que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación das obras de “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” e “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA DE SAN GREGORIO” DESCARGAR ACTA DA […]

NOVEMBRO 2021 – Convocatoria Pleno ordinario

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 25 de novembro de 2021 ás 21:00 e 2ª convocatoria: 29 de novembro de 2021 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS (Adoptaranse as medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19) Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) […]

NOVEMBRO 2021 – Anuncio da Delegación de Economía e Facenda en Pontevedra polo que se convoca primeira subasta de varios lotes de fincas rústicas.

El día 13 de octubre de 2020, la Dirección General del Patrimonio del Estado acuerda la enajenación por subasta de los siguientes lotes de fincas: Lote 1.- Finca rústica, nº 45-2 del plano general de la zona de Concentración Parcelaria de Oubiña (Cambados – Pontevedra); terreno dedicado a secano, en el sitio de Agro de […]

NOVEMBRO 2021 – Anuncio resultados fase de concurso prazas promoción interna (OEP de 2017/2020) e convocatoria para a realización do primeiro exercicio da fase de oposición

Anuncio resultados fase de concurso prazas promoción interna (OEP de 2017/2020) e convocatoria para a realización do primeiro exercicio da fase de oposición Anuncio resultados fase de concurso prazas promoción interna (OEP de 2017_2020) e convocatoria para a realización do primeiro exercicio da fase de oposición