PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2021 – PLENO EXTRAORDINARIO NOVEMBRO 2021

NOVEMBRO 2021 – PLENO EXTRAORDINARIO NOVEMBRO 2021

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente
Motivo: «Necesidade de adopción de acordo en relación cos asuntos incluidos na orde do día de acordo coa motivación e a urxencia da documentación que acompaña a convocatoria»
Data e hora 1ª convocatoria: 10 de novembro de 2021 ás 21:00
2ª convocatoria: 12 de novembro de 2021 ás 21:00
Lugar SALON DE SESIONS (Adoptaranse as medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19)
Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Ratificación da urxencia da sesión
2. Expediente 4715/2020. Solicitude reequilibrio económico contrato de piscina climatizada e ximnasio municipal
3. Expediente 1253/2021. Resolución por incumprimento culpable da concesión do servizo de tratamento de residuos industriais na plataforma loxística inversa do polígono industrial “Sete Pías”
4. Expediente 3854/2021. Proposta do Grupo Municipal Somos Cambados en contra do peche das Oficinas de ABANCA e a prol da ampliación de servizos para a cidadanía de Cambados
5. Expediente 3884/2021. Proposta do Grupo Municipal do B.N.G. en contra da redución do profesorado nos centros de ensino do Concello de Cambados
6. Expediente 4184/2021. Proposta do Grupo Municipal CAMBADOS PODE interesando a recuperación do servizo nocturno da Polícia Local durante as fins de semana e os festivos
7. Expediente 4187/2021. Proposta do Grupo Municipal do P.P., para instar ao Goberno a facilitar cobertura de persoal médico na atención primaria

Orde do Día Pleno Extraordinario