PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2021 – TEXTO ÍNTEGRO APROBACIÓN DEFINITIVA DO REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL

ANUNCIO TEXTO ÍNTEGRO–APROBACIÓN DEFINITIVA Advertido erro no anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 196, do 11 de outubro de 2021, relativo á elevación a definitivo do acordo adoptado polo Pleno da Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada o día 22.07.2021, de aprobación inicial do “REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE […]

NOVEMBRO 2021 – RESOLUCIÓN LISTA ADMITIDOS PROCESO SELECTIVO

Resolución aprobación lista definitiva de admitidos e excluidos, designación do Tribunal Cualificador, data da súa constitución e de inicio do proceso selectivo vacantes quenda de promoción interna OEP 2017 e 2020 Resolución aprobación lista definitiva de admitidos e excluidos