PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2021 – DILIXENCIA DE CELEBRACIÓN DE SORTEO PÚBLICO DIRIMINDO O EMPATE DAS OFERTAS PRESENTADAS, PARA A EXECUCIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE ANALÍTICAS E CONTROIS DO COMPOST PRODUCIDO, PARA O PROXECTO DE BIORRESIDUOS DE CAMBADOS

DILIXENCIA Na Oficina do Servizo de Contratación do Concello de Cambados, reúnense o día 25/10/2021, ás 11.00 horas, Mar Mondragón Treviño e Gema Pérez Santos, oficiais de administración, co fin levar a cabo o sorteo público para dirimir o empate producido entre as dúas ofertas económicas presentadas, para a realización dos traballos de “ANÁLITICAS E […]