PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2021 – ANUNCIO DE RESULTADOS DO 1º EXERCICIO “TIPO TEST” DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR, OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN (OEP/2017)

OUTUBRO 2021 – ANUNCIO DE RESULTADOS DO 1º EXERCICIO “TIPO TEST” DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR, OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN (OEP/2017)

ANUNCIO DE RESULTADOS DO 1º EXERCICIO “TIPO TEST” DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR, OFICIAL DE
ADMINISTRACIÓN (OEP/2017)

Unha vez realizado o 1º exercicio ”tipo test” do proceso selectivo dunha praza da Escala de Administración Xeral, Subescala Auxiliar, Oficial de Administración (OEP/2017) os/as aspirantes aprobados/as que superaron o exercicio obteñen as seguintes cualificacións:

1 VICTOR LORENZO ABELLEIRA ARGIBAY 8,5
2 LUCÍA CARIDE NIMES 8
3 JUAN LUIS GUILLAN TIRADO 7,83
4 BÁRBARA MARÍA CARIDE NIMES 7,33
5 VERÓNICA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 7
6 DAVID GAVILANES LÓPEZ 6,83
7 ELENA REY CAMIÑO 6,83
8 MARÍA TERESA FEIJOÓ CASADO 6,5
9 MARÍA JOSÉ CONDE TOMÉ 6,33
10 CRISTINA VIDAL COTA 6,17
11 RITA MARÍA PÉREZ GARCÍA 6
12 ANA BELÉN GOENAGA GONZÁLEZ 5,67
13 MONSERRAT VIEITES RÚA 5,67
14 ANA MARÍA MARTÍNEZ DÍZ 5,17
15 ESTELA NÚÑEZ FANDIÑO 5,17
16 ANA ISABEL PÉREZ VÁZQUEZ 5,17
17 ROCÍO MARTÍNEZ PÉREZ 5,17
18 SORAYA BORRAGEIROS GARCÍA 5
19 XESÚS MANUEL RIOS PENA 5
20 RAÚL BLANCO CHAVES 5

O Tribunal Cualificador, consonte a Base 9ª do proceso selectivo acordou establecer que o número mínimo de preguntas acertadas para acadar a puntuación mínima dos 5.00 puntos correspóndese con 45 preguntas acertadas unha vez descontadas, de ser o caso, a penalización por respostas incorrectas (por cada tres (3) respostas incorrectas descontouse unha correcta).

Os/as aspirantes que non figuran no listado anterior, ou ben non se presentaron ou non acadaron o número de preguntas acertadas necesario para superar o exercicio.

Anuncio resultados 1º exercicio oficial de administración (OEP 2017)