PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2021 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 2 TRIMESTRE 2021

COBRANZA PADRÓN MERCADO 2 TRIMESTRE 2021 De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO correspondentes a Remesa: MERCADO 2 TRIMESTRE 2021 […]

OUTUBRO 2021 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 2 TRIMESTRE 2021

COBRANZA PADRÓN PRAZA 2 TRIMESTRE 2021 De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO correspondentes a Remesa: PRAZA 2 TRIMESTRE 2021(ABRIL/MAIO/XUÑO) […]

OUTUBRO 2021 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 2 TRIMESTRE 2021

COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 2 TRIMESTRE 2021 De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO correspondentes a Remesa: LIXO PRAZA 2 […]

OUTUBRO 2021 – RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DELEGANDO NO TTE. DE ALCALDE D. CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ O 30/09/2021 POR CUESTIÓNS DE SAÚDE

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DELEGANDO NO TTE. DE ALCALDE D. CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ O 30/09/2021 POR CUESTIÓNS DE SAÚDE Tendo en conta a imposibilidade de asistir ao Pleno ordinario de data de hoxe, 30.09.2021, e por cuestións de saúde resulta preciso habilitar a miña substitución por parte do Primeiro Tenente de Alcalde. Na súa consecuencia, e […]

OUTUBRO 2021 – ACORDO INICIAL DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE SUMIDOIROS PARA 2022

ACORDO INICIAL DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE SUMIDOIROS PARA 2022 APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZAS FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS DO CONCELLO DE CAMBADOS Aprobada inicialmente por acordo do Pleno ordinario deste Concello, celebrado o 30 de setembro de 2021, a modificación da ordenanza fiscal reguladora da […]

OUTUBRO 2021 – APROBAC. DEFINITIVA REGULAMENTO CONCES. AXUDAS EMERXENCIA SOCIAL

APROBAC. DEFINITIVA REGULAMENTO CONCES. AXUDAS EMERXENCIA SOCIAL Publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 144, do 2 de agosto de 2021, anuncio relativo á aprobación inicial, polo Pleno da Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada o día 22.07.2021, do “REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE […]