PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2021 – REVOCACIÓN DA DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TTE. DE ALCALDE CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ, POR CAUSAR ALTA NA SITUACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL

REVOCACIÓN DA DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TTE. DE ALCALDE CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ, POR CAUSAR ALTA NA SITUACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL Resolución da Alcaldía Mediante Resolución da Alcaldía do 15.09.2021 nomeouse Alcalde accidental do Concello a D. Constantino Cordal Rodríguez ata que causase alta na situación de incapacidade temporal. Visto que se me expediu alta na […]

OUTUBRO 2021 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE CONSTANTINO CORDAL POR INCAPACIDADE TEMPORAL

DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE CONSTANTINO CORDAL POR INCAPACIDADE TEMPORAL Resolución da Alcaldía Tendo en conta a imposibilidade de atender a alcaldía por motivo dunha intervención quirúrxica e conseguinte situación de baixa médica, resulta preciso habilitar a miña substitución por parte do Primeiro Tenente de Alcalde. Na súa consecuencia, e de acordo co […]

OUTUBRO 2021 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TTE. DE ALCALDE CONSTANTINO CORDAL DO 4 AO 11 DE SETEMBRO

DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TTE. DE ALCALDE CONSTANTINO CORDAL DO 4 AO 11 DE SETEMBRO DECRETO DA ALCALDIA Tendo que ausentarme da localidade entre os días 4 e 11 de setembro, ambos inclusive, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde accidental, o Primeiro Tenente de Alcalde D. Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e […]

OUTUBRO 2021 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO CONCELLEIRO CONTANTINO CORDAL PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO–EXPTE. 3734/2021

DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO CONCELLEIRO CONTANTINO CORDAL PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO–EXPTE. 3734/2021 RESOLUCION DA ALCALDIA Debendo celebrarse voda civil, o día 4 de setembro, ás 12’30 horas, polos contraentes Don OSCAR M. R.M. (D.N.I. 76909811L) e Dona LORENA L.V. (D.N.I. 76873168S), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, en concordancia co artigo […]

OUTUBRO 2021 – DELEGACIÓN DA ALCALDIA NO CONCELLEIRO CONSTANTINO CORDAL PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO–EXPTE. 3136/2021

DELEGACIÓN DA ALCALDIA NO CONCELLEIRO CONSTANTINO CORDAL PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO–EXPTE. 3136/2021 RESOLUCION DA ALCALDIA Debendo celebrarse voda civil, o día 4 de setembro, ás 13’00 horas, polos contraentes Don GONZALO V.G. (D.N.I. 77404706T) e Dona NOELIA B.F. (D.N.I. 11964854R), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, en concordancia co artigo 43 […]

OUTUBRO 2021 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NA CONCELLEIRA Mª ISABEL FOLE TRIGO PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO–EXPTE. 2390/2021

DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NA CONCELLEIRA Mª ISABEL FOLE TRIGO PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO–EXPTE. 2390/2021 RESOLUCION DA ALCALDIA Debendo celebrarse voda civil, o día 4 de setembro, ás 13’30 horas, polos contraentes Don Antonio E.G. (D.N.I. 78727987E) e Dona Mónica O.S.-H. (D.N.I. 50201270K), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, en concordancia co […]

OUTUBRO 2021 – DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO CONSTANTINO CORDAL PARA CELEBRACIÓN MATRIMONIO–EXPTE. 3350/2021

DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO CONSTANTINO CORDAL PARA CELEBRACIÓN MATRIMONIO–EXPTE. 3350/2021 RESOLUCION DA ALCALDIA Debendo celebrarse voda civil, o día 4 de setembro, ás 12’00 horas, polos contraentes Don Antonio C.G. (D.N.I. 50195588C) e Dona YESMARIANA G.F. (D.N.I. 35598173S), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, en concordancia co artigo 43 do Real Decreto […]

OUTUBRO 2021 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA Aprobada inicialmente por acordo do Pleno ordinario deste Concello, celebrado o 30 de setembro de 2021, a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de distribución de auga, en cumprimento do establecido no […]