PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2021 – DILIXENCIA DE CELEBRACIÓN DE SORTEO PÚBLICO DIRIMINDO O EMPATE DAS OFERTAS PRESENTADAS, PARA A EXECUCIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE ANALÍTICAS E CONTROIS DO COMPOST PRODUCIDO, PARA O PROXECTO DE BIORRESIDUOS DE CAMBADOS

DILIXENCIA Na Oficina do Servizo de Contratación do Concello de Cambados, reúnense o día 25/10/2021, ás 11.00 horas, Mar Mondragón Treviño e Gema Pérez Santos, oficiais de administración, co fin levar a cabo o sorteo público para dirimir o empate producido entre as dúas ofertas económicas presentadas, para a realización dos traballos de “ANÁLITICAS E […]

OUTUBRO 2021 – ANUNCIO DE SORTEO PÚBLICO PARA DIRIMIR O EMPATE DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A EXECUCIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE ANALÍTICAS E CONTROIS DO COMPOST PRODUCIDO, PARA O PROXECTO DE BIORRESIDUOS DE CAMBADOS

Rematado o prazo para a presentación de ofertas para o contrato menor do servizo de “ANÁLITICAS E CONTROIS DO COMPOST PRODUCIDO PARA O PROXECTO DE BIORRESIDUOS DE CAMBADOS”, a descrición dos traballos a executar e o prezo de licitación foi o seguinte: 10 Unidades a determinar pola Administración (90 €/Ud, sen IVE). Determinacións dos parámetros […]

OUTUBRO 2021 – REMATE DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2021

Nestas datas veñen de rematarse pola empresa “GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.“, as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2021”. O financiamento das obras foi o seguinte: Desglose do investimento da subvención solicitada á Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, ao abeiro da ORDE do 18 de decembro […]

OUTUBRO 2021 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE CORUÑA

Nestas datas veñen de rematarse pola empresa “NAROM, S.L.“, as obras de “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA”, que ascenderon a: Execución material 27.112,34 13% Gastos xerais 3.524,60 6% Beneficio industrial 1.626,74 Valor estimado 32.263,68 21% IVE 6.775,37 Presuposto base de licitación 39.039,05 As obras consistiron na realización dos […]

OUTUBRO 2021 – ANUNCIO LICITACIÓN OBRAS REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA E RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO

O día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación das obras de “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA E RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: PREMER A presentación de ofertas realizarase a traves da ferramenta SILEX da Consellería […]

OUTUBRO 2021 – APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, 3º TRIMESTRE 2021

APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, 3º TRIMESTRE 2021 Expediente 4416/2021 CONCELLO DE CAMBADOS SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 3º trimestre 2021. Confeccionado o Padrón da Taxa de […]

OUTUBRO 2021 – ANUNCIO DE RESULTADOS DO 1º EXERCICIO “TIPO TEST” DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR, OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN (OEP/2017)

ANUNCIO DE RESULTADOS DO 1º EXERCICIO “TIPO TEST” DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR, OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN (OEP/2017) Unha vez realizado o 1º exercicio ”tipo test” do proceso selectivo dunha praza da Escala de Administración Xeral, Subescala Auxiliar, Oficial de Administración (OEP/2017) os/as aspirantes aprobados/as que superaron o exercicio […]

OUTUBRO 2021 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 2 TRIMESTRE 2021

COBRANZA PADRÓN MERCADO 2 TRIMESTRE 2021 De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO correspondentes a Remesa: MERCADO 2 TRIMESTRE 2021 […]

OUTUBRO 2021 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 2 TRIMESTRE 2021

COBRANZA PADRÓN PRAZA 2 TRIMESTRE 2021 De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO correspondentes a Remesa: PRAZA 2 TRIMESTRE 2021(ABRIL/MAIO/XUÑO) […]

OUTUBRO 2021 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 2 TRIMESTRE 2021

COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 2 TRIMESTRE 2021 De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO correspondentes a Remesa: LIXO PRAZA 2 […]