PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020

SETEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020

VIDEO DA EXECUCIÓN DAS OBRAS

VIDEO FIN OBRAS

Nestas datas veñen de rematarse pola empresa “MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)“, as obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS 2020023061 PC2020”, na que se levaron a cabo obras nos viais seguintes: Modia-Corvillón; Fonte Brúa-Cambados; Quintáns, O Facho, Couto de Arriba, Couto de Abaixo Xesteira en Castrelo; Río Pequeno Oubiña, Bouza do Padrón Oubiña.

O investimento foi financiado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

En Cambados, a 17 de setembro de 2021. A Alcaldía.