PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2021 – DILIXENCIA PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, SE PROCEDE, DAS OBRAS DE “MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA”

SETEMBRO 2021 – DILIXENCIA PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, SE PROCEDE, DAS OBRAS DE “MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA”

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia da Unidade Técnica de Contratación, estendida o día 08/09/2021, na que se deu conta do informe-valoración do técnico municipal e se formulou proposta de adxudicación do contrato das obras de “MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA“, a favor da empresa “MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.” (MARCONSA):

DILIXENCIA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL E FORMULACIÓN PROPOSTA ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA SERVIZOS URBANÍSTICOS RÚA MANUEL MURGUÍA

En Cambados, 8 de setembro de 2021. Servizo de Contratación.