PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2021/MOD/022

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2021/MOD/022 N. Expediente 2921/2021 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2021/MOD/022: SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL 01/2021 ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2021/MOD/022 Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria do día 22 de xullo de 2021, o expediente de modificación de créditos baixo a modalidade de suplemento de crédito […]