PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2021 – Resolución Alcaldía aprobación lista provisional de candidatos/as admitidos o proceso selectivo de Director/a do Obradoiro de Garantía Xuvenil “CAMBADOS EMPRENDEDOR II”

AGOSTO 2021 – Resolución Alcaldía aprobación lista provisional de candidatos/as admitidos o proceso selectivo de Director/a do Obradoiro de Garantía Xuvenil “CAMBADOS EMPRENDEDOR II”

De acordo coas Bases e a convocatoria do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor II”, para persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil.
Vista a Resolución da Alcaldía do 22.10.2020 pola que se aprobaron as Bases da convocatoria do Equipo Técnico (Director/a, Docentes e Administrativo/a).
Visto que foi convocado un novo proceso selectivo para o posto de Director/Directora para a sustitución do titular e ata a súa incorporación.
Vista a relación de candidatos/as remitidos pola Oficina de Emprego de Cambados para o participar no proceso selectivo.
Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base novena do proceso selectivo,
RESOLVO:
1.Aprobar a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as

Resolución lista provisional de candidatos admitidos o proceso selectivo