PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2021 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “Dotación infraestruturas no polígono industrial de Sete Pías.” […]

AGOSTO 2021 – Resolución Alcaldía aprobación lista provisional de candidatos/as admitidos o proceso selectivo de Director/a do Obradoiro de Garantía Xuvenil “CAMBADOS EMPRENDEDOR II”

De acordo coas Bases e a convocatoria do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor II”, para persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil. Vista a Resolución da Alcaldía do 22.10.2020 pola que se aprobaron as Bases da convocatoria do Equipo Técnico (Director/a, Docentes e Administrativo/a). Visto que foi convocado un novo proceso selectivo para […]