PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2021 – DECRETO 2021-1114 [Resolución Alcaldía contratación de Dª Silvia Domínguez Torrado como Docente limpeza espazos abertos e instalacións industriais e xestión de residuos.]

AGOSTO 2021 – DECRETO 2021-1114 [Resolución Alcaldía contratación de Dª Silvia Domínguez Torrado como Docente limpeza espazos abertos e instalacións industriais e xestión de residuos.]

Expediente 3201/2020

Vistas as Bases e a convocatoria do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor II”, para persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil.
Vista a Acta do Tribunal Cualificador, de data 20/08/2021, relativa á de avaliación dos méritos presentados polos/as aspirantes para participar no proceso selectivo para a cobertura do posto de Docente de limpeza en espazos abertos e en instalacións industriais e Xestión de Residuos, no que se obtiveron o seguintes resultados

DECRETO 2021-1114 [Resolución Alcaldía contratación de Dª Silvia Domínguez Torrado como Docente limpeza espazos abertos