PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN_18/08/2021, PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE” AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

AGOSTO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN_18/08/2021, PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE” AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día de hoxe 18 de agosto de 2021, sesión na que se deu conta do informe-valoración, emitido polo técnico municipal, ás ofertas presentadas polas empresa ao procedemento de licitación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE”.

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO

En Cambados, 18 de agosto de 2021. Servizo de Contratación.