PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2021 – Convocatoria proceso selectivo para Director/Directora do Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil “Cambados Emprendedor II”

Selección dun Director/Dirctora do obradoiro de emprego de Garantía Xuvenil “Cambados Emprendedor II” Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo da praza convocada de Director/Directora do Obradoiro de Garantía Xuvenil “Cambados Emprendedor II”, poderán presentar a súa solicitude a través da sede electrónica do Concello (https://cambados.sedelectronica.gal) adxuntando […]