PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2021 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO NA RÚA SEVILLA

AGOSTO 2021 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO NA RÚA SEVILLA

REPORTAXE FOTOGRÁFICA

Nestas datas veñen de rematarse pola empresa “NAROM, S.L“, as obras de “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARÚAS E ZONAS E APARCAMENTO DA RÚA SEVILLA“, asinándose a Acta de recpeción das mesmas o pasado día 31/07/2021.

O investimento foi financiado pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base quince das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 9 de agosto de 2021.