PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN_09/08/2021 PARA DAR CONTA DO INFORME Á DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E APERTURAR OS ARQUIVOS QUE CONTEÑEN AS OFERTÁS ECONÓMICAS E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE

AGOSTO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN_09/08/2021 PARA DAR CONTA DO INFORME Á DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E APERTURAR OS ARQUIVOS QUE CONTEÑEN AS OFERTÁS ECONÓMICAS E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE

No enlace que se xunta poderán descarga a Acta da Mesa de Contratación, estendida o día 09/08/2021, para dar conta do informe-valoración á documentación técnica (criterios dependentes dun xuízo de valor) e aperturar os arquivos electrónicos que conteñen as ofertas econonómicas e, se procede, formular proposta de adxudicación ao órgano de contratación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE“.

ACTA MESA CONTRAT URBANISMO 2021-0012

En Cambados, 9 de agosto de 2021.