PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2021 – ANUNCIO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación das obras de “MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: PREMER Documentación de inicio Título Versión Estado Descarga  Memoria xustificativa do contrato 05-08-2021 15:44:13 […]

AGOSTO 2021 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DAS OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS MUNICIPAIS (RÚA CARBALLEIRA, BELECO E CAAMAÑO BOURNACELL)

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1070, de data 05/08/2021, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS MUNICIPAIS (RÚA CARBALLEIRA, BELECO E CAAMAÑO BOURNACELL)”, á empresa “NEMESIO ORDÓÑEZ, S.A.”, que as executará polo prezo e melloras seguintes: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 36.690,02 € 36.117,65 21% IVE 7.704,90 […]

AGOSTO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á XUSTIFICACIÓN DA OFERTA INCURSA EN BAIXA DESPROPORCIONADA E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS”

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á OFERTA INCURSA EN BAIXA DESPROPORCIONADA E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN No enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 3, estendida o día 05/08/2021, para dar conta do informe do técnico municipal á xustificación […]

AGOSTO 2021 – ANUNCIO COBRANZA PADRON TAXAS E LIXO 3º CUATRIMESTRE 2021

EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS POR: 3º cuadrimestre 2021 Letreiros, Entrada de Vehículos, Escaparates, Vaos, Elementos de Construción Pechados, Balcóns, Terrazas e Marquesiñas, Toldos, Paraventos e semellantes 3º cuadrimestre 2021 Recollida Lixo De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión […]