PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2021- EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA, URBANA E DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO EXERCICIO 2021 E A SÚA COBRANZA

De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza Fiscal Xeral do Órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación – ORAL e por Resolucións de Tesourería de datas 13 e 15 de xullo 2021, vense de aprobar as listas cobratorias do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza rústica, urbana e de […]

AGOSTO 2021 – FINALIZACIÓN DO SUBMINISTRO DE PANEIS INFORMATIVOS PARA O ESTEIRO DE A SECA E CENTRO DE COMPOSTAXE COMUNITARIOS

Nestas datas ven de rematarse pola empresa “LAU CREACIÓNS, S.L.” a execución do “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 2.- PANEIS INFORMATIVOS”, instalándose no esteiro de A Seca e nas inmediacións dos centros de compostaxe comunitarios da Praza de Abastos, Centro Cultural A Merced, Fonte de Fefiñáns e Os Olmos. O […]

AGOSTO 2021 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA N. Expediente: 2921/2021 ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 22 de xullo de 2021, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito co n.º 2021/MOD/022, financiado con baixas por anulación por importe total de […]

AGOSTO 2021 – APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL

APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 22.07.2021, acordou aprobar inicialmente o Regulamento para a concesión de axudas de emerxencia social dentro do programa básico de inserción social. En cumprimento do […]