PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2021 – FINALIZACIÓN DO INVESTIMENTO SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 1.- UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC)E OBRA CIVIL

XULLO 2021 – FINALIZACIÓN DO INVESTIMENTO SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 1.- UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC)E OBRA CIVIL

Nestas datas ven de rematarse pola empresa “Vermican Soluciones de Compostaje, S.L” a execución do “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 1.- UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA CIVIL”, instalados nas inmediacións da Praza de Abastos, Centro Socio Cultural a Merced e Fonte de Fefiñáns,

O investimento foi financiado pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base quince das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 26 de xullo de 2021.