PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2021 – FINALIZACIÓN DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS (VILARIÑO)

XULLO 2021 – FINALIZACIÓN DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS (VILARIÑO)

Nestas datas ven de rematarse a execución das obras de “INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS (VILARIÑO ), financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019) e que foron executadas pola empresa “GRUPORESA, S.L.”

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base quince das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 21 de xullo de 2021.