PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2021 – DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS MUNICIPAIS (RÚA CARBALLEIRA, BELECO E CAAMAÑO BOURNACELL)” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

XULLO 2021 – DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS MUNICIPAIS (RÚA CARBALLEIRA, BELECO E CAAMAÑO BOURNACELL)” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia de apertura das ofertas económicas, presentadas polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación do contrato menor das obras de “PAVIMENTACIÓN DE VIAS MUNICIPAIS (RÚA CARBALLEIRA, BELECO E CAAMAÑO BOURNACELL)”, e da formulación ao órgano de contratación de proposta de adxudicación, se procede.

DILIXENCIA APERTURA ARQUIVOS ELECTRÓNICOS E FORMULACIÓND E PROPOSTA ADXUDICACIÓN OBRAS PAVIMENTACIÓN VÍAS MUNICIPAIS (RÚA CARBALLEIRA, BELECO E CAAMAÑO BOURNACELL)

En Cambados, 27 de xullo de 2021.