PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2021 – ANUNCIO NOTIFICACION CAN RECOLLIDO EN RIBADUMIA O 2/07/2021

DEPUT. PONTEVEDRA – PUBLICIDADE ANUNCIO SOBRE TITULAR DUN CAN ACOLLIDO NO CAAN (DNI: 52500111-N)  ANUNCIO NOTIF. CAN RECOLLIDO EN RIBADUMIA O 02_07_2021

XULLO 2021 – APROBACIÓN DO PADRÓN 2021-2T

Expediente 3034/2021 CONCELLO DE CAMBADOS SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. A N U N C I O Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 2º trimestre 2021. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura […]

XULLO 2021 – PLENO ORDINARIO DO MES DE XULLO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 22 de xullo de 2021 ás 21:00 2ª convocatoria: 26 de xullo de 2021 ás 21:00 Lugar: PARTICIPACIÓN A DISTANCIA ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 13/05/2021 e 27/05/2021 (Exptes. PLN/2021/4 e PLN/2021/5) 2. Expediente […]