PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2021 – COBRANZA PADRÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MAIO 2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

XULLO 2021 – FINALIZACIÓN DO INVESTIMENTO SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 3. SISTEMA DE VÍDEOVIXILANCIA PARA O PUNTO LIMPO

Nestas datas ven de rematarse a execución do “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 3 SISTEMA DE VÍDEOVIXILANCIA PARA O PUNTO LIMPO”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019), o contrato ascendeu a un total importe de 3.267,00 (Ive engadido). […]

XULLO 2021 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS PC2020, COA EMPRESA MARCONSA.

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS PC2020” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “MELLORA […]

XULLO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2, PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS”

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 2, celebrada o 13/07/2021, na que se deu conta do informe do técnico municipal ás ofertas presentadas polas empresa que tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS” ACTA MESA DE […]