PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2021 – RECOMENDACIÓN E ADVERTENCIA PARA UN USO RESPONSABLE NO CONSUMO DA AUGA

XULLO 2021 – RECOMENDACIÓN E ADVERTENCIA PARA UN USO RESPONSABLE NO CONSUMO DA AUGA

Cómo consecuencia do elevadísimo consumo de agua nos meses de verán, e para evitar consecuencias negativas e perxudiciais que poden afectar tanto a particulares como a establecementos
comerciais,

Por todo isto, RECOMÉNDASE UN USO RESPONSABLE DA AUGA e lembramos que o servizo de abastacemento de auga potable
comprende:

  • Suministo domiciliario para uso doméstico de vivendas
  • Suministro industrial comercial e de obras

Deste xeito, ESTÁ PROHIBIDO o uso de auga potable do abastecemento municipal
– para o cheo de piscinas,
– para as regas de xardíns e cultivos.

En aras do interese público e aos efectos de non ter que tomar medidas máis restrictivas, apelo ao civismo e solidariedade da veciñanza no uso da auga, contando con todas as medidas necesarias
encamiñadas á utilizacón máis eficiente posible da mesma, reiterando consellos de aforro (busca de fugas, duchas en vez de baños, pechar os grifos mentres non se utilicen, etc) xa coñecidos por todos e todas.

Cambados, 6 de xullo de 2021

BANDO abastecemento auga – 2021