PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1, CELEBRADA PARA A APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS (SILEX), SOBRE A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA E SOBRE B) CRITERIOS DEPENDENTES DUN XUÍZO DE VALOR, PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE CONCORREN Á LICITACIÓN DAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE”

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 8 de xullo de 2021, estendida con motivo da apertura dos arquivos electrónicos (SILEX), que conteñen o sobre A) Documentación administrativa e sobre B) criterios dependentes dun xuízo de valor, presentados polas empresas que concorren á licitación das obras […]

XULLO 2021 – RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DE CULTURA, NORMALIZACION LINGUISTICA, SANIDADE, TERCEIRA IDADE, MOBILIDADE, E SEGURIDADE CIDADÁ DO CONCELLO DE CAMBADOS PARA O PECHE DA RUA ISABEL II.

RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DE CULTURA, NORMALIZACION LINGUISTICA, SANIDADE, TERCEIRA IDADE, MOBILIDADE, E SEGURIDADE CIDADÁ DO CONCELLO DE CAMBADOS PARA O PECHE DA RUA ISABEL II. Coa evolución da vida moderna, se producen diversos conflitos en todas as ordes. A convivencia diaria entre o tráfico rodado e os peóns que comparten as nosas vías públicas, non […]

XULLO 2021 – RECOMENDACIÓN E ADVERTENCIA PARA UN USO RESPONSABLE NO CONSUMO DA AUGA

Cómo consecuencia do elevadísimo consumo de agua nos meses de verán, e para evitar consecuencias negativas e perxudiciais que poden afectar tanto a particulares como a establecementos comerciais, Por todo isto, RECOMÉNDASE UN USO RESPONSABLE DA AUGA e lembramos que o servizo de abastacemento de auga potable comprende: Suministo domiciliario para uso doméstico de vivendas […]