PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2021 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA”.

XUÑO 2021 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA”.

DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA”

No enlace que se xunta, poderán descargar a Dilixencia de apertura dos arquivos electrónicos, que contiñan as ofertas presentadas polas empresa que concorreron ao procedemento de licitación do contrato menor das obras de “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA“, estendida ao efecto.

Dilixencia apertura arquivos

En Cambados, 29 de xuño de 2021.